Dilekçe

DİLEKÇE

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İşletmenin Ünvanı :
Firma Türü :
Potansiyel Vergi Numarası :
İşlem Tipi :
İşletmenin Adresi :
Sermayesi :
 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek Faaliyet Konusu Nace Kodu :

Yardim

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı :

İşletme Yetkilisinin Adı :
İşletme Yetkilisinin Soyadı :

İşletme ya da YetkililerininTelefon Numarası ve
E-Posta Adresi :

Mersis Başvuru Talep Numarası :
Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü :
Merkez Ticaret Sicil Numarası :