İZMİR TİCARET ODASI
2016 YILI
YURTİÇİ FUAR TEŞVİKLERİ
BAŞVURULAR ARTIK SADECE WEB PORTALIMIZDAN
ONLİNE OLARAK ALINMAKTADIR!!!


TEŞVİKİN KAPSAMI

Aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınarak ve m2 birim fiyatı KDV Dahil 300 TL’yi geçmemek koşuluyla 9m²'ye kadar (sadece mobilya ve tekne fuarlarında 15 m2’ye kadar) olan çıplak veya paket stand bedelinin tamamı başvuru Yönetim Kurulumuzca onaylandığı takdirde başvuru sahibi firmaya ödenmektedir.

Her bir fuar için katılımcı firmaların tamamına ödenecek olan toplam tutar 40.000 TL’yi aşamaz. (sadece mobilya ve tekne fuarlarında bu tutar 50.000 TL’dir.) Her bir fuar için Odamızca ödenecek teşvik tutarı 40.000 TL’yi geçtiği takdirde toplam tutar, firmalar arasında, ödedikleri bedelin toplam içindeki yüzdesi oranında paylaştırılır.

Ödeme fuar bitiminden sonra yaklaşık 2 - 2,5 ay sonra firmanın başvuru sırasında Odaya bildirdiği hesaba EFT yoluyla yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

İnternet sitemizde yayınlanmış olan yurt içi fuarlardan birisine stand bazında katılıyor olmak (Satış standları teşvik kapsamında değildir)

İzmir Ticaret Odası üyesi olmak ve Odaya aidat borcu olmamak

2016 yılı içerisinde aynı firma grubundan, yani firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden daha önce Odamızdan fuar teşviki almamış olmak

Fuardan 15 gün öncesine kadar online olarak web portalımızdan başvuru yapmış olmak

Fuar bitiminden sonra en geç bir ay içerisinde aşağıda listesi bulunan evrakları Odaya eksiksiz teslim etmek

STANDTA HİÇBİR KATMA DEĞER SAĞLAMADAN TAMAMEN YABANCI BİR MARKAYI ÜRÜN VEYA HİZMET OLARAK SERGİLEMEMEK!

ODAYA ELDEN ULAŞTIRILMASI GEREKEN BELGELER
(Firmadaki herhangi bir çalışan tarafından getirilebilir.)

1. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak online başvurunun sonunda karşınıza çıkacak, yazıcıdan çıktısını almanız gerekmektedir.)

2. Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ”nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)

3. “ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA”nın aslı ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)

4. Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır.)

5. Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (İnternet sitemizde yer almaktadır, yazıcıdan çıktısının alınması gerekmektedir.)
 
Teşvikten yararlanma şartlarını okudum, başvuruma devam etmek istiyorum.
Başvuru İçin Tıklayınız...

TEŞVİK VERİLECEK FUARLARIN LİSTESİ
 
Fuar Değerlendirme Anket Formunu İndirmek İçin Tıklayınız !!!